Disclaimer

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Teksten van advertenties worden onder verantwoordelijkheid en na goedkeuring van de adverteerder geplaatst. Rechten kunnen hier niet aan worden ontleend. Go-Ahead is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud van advertenties.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet DVV-Go-Ahead sites. DVV Go-Ahead is op een enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Bij het in diskrediet brengen van DVV Go-Ahead of andere informatie welke volgens het bestuur niet in het belang is van DVV Go-Ahead, behoudt het bestuur van DVV Go-Ahead zich het recht voor om zonder een melding vooraf de link van de site van DVV Go-Ahead te verwijderen. Van degene die het verzoek doen tot het plaatsen van een link verwachten wij dat hij of zij deze disclaimer gelezen heeft en hier mee instemt.Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.